TRIATLONO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe ir Lietuvos triatlono federacija 2022 m. liepos 3 d. rengia „Skaylink Trakų triatloną“ / Lietuvos olimpinės distancijos triatlono čempionatą.

II. NUOTOLIAI

 1. Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

TRIATLONAS: Olimpinė distancija*: 1,5 km plaukimas, 40 km važiavimas dviračiu, 10 km bėgimas.
*olimpinės distancijos startas elito (vyrų ir moterų) ir mėgėjų grupių sportininkams gali būti duodamas atskirai
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: 0,75 km plaukimas, 20 km važiavimas dviračiu, 5 km bėgimas.
Super sprinto distancija: 0,4 km plaukimas, 10 km važiavimas dviračiu, 2,5 km bėgimas.

ESTAFETĖ:
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,75 km, antrasis – važiuoja dviračiu 20 km, trečiasis bėga 5 km.
Super sprinto distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,4 km, antrasis – važiuoja dviračiu 10 km, trečiasis bėga 2,5 km.

 1. Dalyviai turi įveikti trasas, susidedančias iš atitinkamo ratų skaičiaus pagal pasirinktą distanciją.

OLIMPINĖ DISTANCIJA

 • 2 ratai plaukimo (1500m)
 • 3 ratai važiavimo dviračiu (13,3 km)
 • 4 ratai bėgimo (10 km)

SPRINTO DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (750m)
 • 2 ratai važiavimo dviračiu (20 km)
 • 2 ratai bėgimo (5 km)

Super sprinto DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (400m)
 • 1 ratas važiavimo dviračiu (10 km)
 • 1 ratas bėgimo (2,5 km)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Programa preliminari, bus tikslinama

Olimpinės distancijos startas 7:30 val.

Sprinto distancijos startas 11:40 val.

Sprinto distancijos estafetės startas 11:45 val.

Super sprinto distancijos ir Super sprinto estafetės startas 14.00 val.

Starto vieta: apžvalgos aikštelė priešais Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo).

IV. LAIKO LIMITAS

Olimpinės distancijos varžyboms skirtas laikas – 4:00 val. nuo starto pradžios (1 val. plaukimas, 3 val. dviratis + bėgimas);

Sprinto distancijos – 2:30 val. nuo starto pradžios (30 min. plaukimas, 2 val. dviratis + bėgimas);

Super sprinto distancijos – 1 val. nuo starto pradžios.

V. DALYVIAI

 • Varžybose gali dalyvauti sportininkai profesionalai ir mėgėjai, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtinę registracijos formoje.
 • Dalyviai gali pasirinkti vieną iš trijų distancijų, jei atitinka amžiui keliamus reikalavimus:

           Olimpinė distancija – 2004 m. gimimo ir vyresni;

           Sprinto distancija – 2006 m. gimimo ir vyresni;

           Super sprinto  distancija – amžiaus apribojimai netaikomi;

 • 18 metų ir jaunesniems dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Dalyviams, registracijos metu nepateikusiems tėvų sutikimo, dalyvauti varžybose nebus leidžiama, starto mokestis negrąžinamas.
 • Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo pateikti asmens dokumentą.
 • Visi „Skaylink Trakų triatlono“ dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Skaylink Trakų triatlone“ susijusią riziką (įskaitant ir sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 • Kiekvienas „Skaylink Trakų triatlone“ užsiregistravęs dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 • Estafetės dalyvis gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje ir tik viename tos distancijos rungties etape. Estafetėje komanda registruojama vienu metu tokia eilės tvarka: pirmas – plaukikas, antras – dviratininkas, trečias – bėgikas. Komandą gali sudaryti skirtingų lyčių atstovai.
 • Dalyvių pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI (GALI BŪTI TIKSLINAMA)

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Dalyvio varžybinis numeris yra:
  • užrašomas markeriu ant plaukimo kepurėlės kairės pusės;
  • priklijuojamas ant dviračio šalmo abiejų pusių ir šalmo priekyje;
  • priklijuojamas po sėdyne;
  • segamas ant dalyvio nugaros važiavimo dviračiu rungties metu;
  • segamas ant priekio bėgimo rungties metu.
 3. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant kojos virš čiurnos. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninės mikroschemos, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą. Laiko matavimo daviklį (čipą) kiekvienas dalyvis privalo grąžinti iš karto po finišo, kitu atveju mokama bauda 10 EUR
 4. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės triatlono federacijos (World Triathlon) taisyklių reikalavimus.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, taip pat ir asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Varžybų metu draudžiama naudotis prietaisais: ausinukais, telefonais, filmavimosi kameromis ir kita technika, trukdančia sportininkui varžybų metu.
 7. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. Dalyviai kirtę varžybų trasą dėl saugumo turi grįžti į trasą toje pačioje vietoje, tada sportininkas nebaudžiamas už trasos pažeidimą.
 9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu. Pretenziją išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
 10. „Skaylink Trakų triatlono“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
 11. Esant „force majeure “aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už “Skaylink Trakų triatlono” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

VII. TRASA IR JOS ZONOS (GALI BŪTI TIKSLINAMA)

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ
 1. Į tranzitinę zoną įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Teisėjas turi teisę patikrinti į tranzitinę zoną įeinančio dalyvio šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Už tvarkingus dviračio stabdžius atsako dalyvis. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į tranzitinę zoną neįleidžiamas.
 2. Dalyviai tranzitinėje zonoje gali palikti tik varžybų metu naudojamą inventorių.
 3. Po plaukimo rungties į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes dalyviai privalo tvarkingai sudėti plaukimo inventorių: akinius, kepurėles, plaukimo kostiumą. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse. Bauda atliekama bėgimo rungtyje.
 4. Liepos 3 d. dalyviai į tranzitinę zoną įleidžiami:
  • Olimpinė distancija: 6.30-7:15
  • Sprinto distancija: 10.55-11:25 val.
  • Super sprinto distancija: 13.15-13.45 val.
PLAUKIMO RUNGTIS
 1. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas. Esant žemesnei nei 22°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Vandens temperatūrai viršijus 22°C naudoti plaukimo kostiumą draudžiama
 2. Vandens temperatūra matuojama ir pranešama 1 valandą prieš startą.
 3. Sportininkai privalo dėvėti organizatorių paruoštas plaukimo kepurėles.
 4. Plaukdami atvirame vandenyje, dalyviai negali kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, bus diskvalifikuojamas.
TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ
 1. Dalyvis baigęs plaukimo rungtį bėgdamas iki tranzitinės zonos negali mėtyti inventoriaus (akinių, kepurėlės, plaukimo kostiumo, energetinių geliukų ir t.t.). Privaloma atbėgti į tranzitinę zoną ir inventorių tvarkingai sudėti į organizatorių padėtas inventoriaus dėžės. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse.
 2. Prieš paliesdamas dviratį, sportininkas privalo užsidėti ir užsisegti šalmą. Šalmas yra privalomas važiavimas dviračiu rungties metu, jis turi tikti sportininkui, nebūti labai laisvas, ar per mažas. Jo neturintis dalyvis yra diskvalifikuojamas.
 3. Prieš pradėdamas važiuoti dviračiu, dalyvis turi teisingai prisitvirtinti dalyvio numerį. Dviračių rungtyje starto numeris privalo būti ant nugaros.
 4. Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (angl. mount line).
 5. Varžybų starto metu įvykę nusižengimai (klaidingas startas (angl. false start), replikos ir t.t.) baudžiami bėgimo rungtyje.
DVIRAČIŲ RUNGTIS
 1. Pagal taisykles, dalyviams leidžiama važiuoti grupėse su savo lyties dalyviais.
 2. Skirtingų lyčių dalyviai atskiriami specialiu ženklinimu ant dalyvio numerio bei šalmo. Rungties metu jie privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros, o lenkimas ar persigrupavimas turi įvykti per 20 sek. ar trumpiau.
 3. Dalyviai gali važiuoti plento ir MTB dviračiais (išskyrus elektrinius ir atskiro starto (TT)). Vairo konstrukcija negali išsikišti už stabdžių rankenėlių, jų galai privalo būti uždari ir sujungti. Diskiniai ratai ir aerodinaminiai šalmai draudžiami.
 4. Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros, sportininkas stabdomas „Stop&Go“ ir privalo teisingai prisitvirtinti numerį.
TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ
 1. Baigęs dviračių rungtį, dalyvis privalo nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (angl. dismount line).
 2. Tik pastatęs dviratį, dalyvis gali atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį, varžybų dalyvis baudžiamas 15 sek. bauda atliekama bėgimo rungtyje.
BĖGIMO RUNGTIS
 1. Bėgimo metu starto numeris turi būti priekyje. Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 2. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio, yra stabdomas „Stop&Go“ ir privalo persegti numerį ant priekio.
 3. Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, diskvalifikuojamas.
 4. Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

VIII. APDOVANOJIMAI

 1. Triatlono nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Skaylink Trakų triatlono“ 2022 m. apdovanojimai.
 2. Lietuvos triatlono federacija apdovanoja žemiau pateiktų amžiaus grupių prizininkus ir nugalėtojus.
  Rungtis Statusas Grupė Apdovanojimai
  OD individuali Lietuvos triatlono čempionatas Elitas (open vyrai ir moterys) Medaliai, pirma vt. taurė
  OD individuali Lietuvos jaunimo triatlono čempionatas 2003-2004 (JM ir JW) Medaliai, pirma vt. taurė
  OD individuali Lietuvos triatlono AG čempionatas AG V1 (vyrai ir moterys)1973 – 1982 m.

   

  Medaliai, pirma vt. taurė
  OD individuali Lietuvos triatlono AG čempionatas AG V2 (vyrai ir moterys)1963 – 1972 m.

   

  Medaliai, pirma vt. taurė
  OD individuali Lietuvos triatlono AG čempionatas AG V3 (vyrai ir moterys)1953 – 1962 m.

   

  Medaliai, pirma vt. taurė
  OD individuali Lietuvos triatlono AG čempionatas AG V4 (vyrai ir moterys)1952 m. ir vyresni Medaliai, pirma vt. taurė
  SD individuali Lietuvos triatlono jaunių čemp. 2005 – 2006 (IM ir IW) Medaliai, pirma vt. taurė
  Super-sprintas Lietuvos triatlono jaunučių čemp. 2007 – 2008 (DM ir DW) Medaliai, pirma vt. taurė
  Super-sprintas Lietuvos vaikų pirmenybės 2009 – 2010 (CM ir CW) Medaliai, pirma vt. taurė
  Super-sprintas Lietuvos vaikų pirmenybės 2011 – 2012 (BM ir BW) Medaliai, pirma vt. taurė
  Super-sprintas Lietuvos vaikų pirmenybės 2013 ir jaunesni (AM ir AW) Medaliai, pirma vt. taurė

Varžybos patenka į 2022 m. Lietuvos triatlono federacijos reitingą. Daugiau apie reitingą Federacijos tinklalapyje triatlonas.lt

IX. DALYVIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIAI

iki 04.30  d. 05.01 – 05.31 d.  06.01 – 06.26 d. 06.27 – 07.02 d. 07.03 
Olimpinė distancija

1,5 km plaukimas, 40 km važ. dviračiu, 10 km bėgimas

45 EUR 55 EUR 60 EUR 65 EUR 75 EUR
Sprinto distancija

0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas

40 EUR 50 EUR 55 EUR 60 EUR 70 EUR
Estafetė: sprinto distancija*

0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas (3 žmonių komanda)

60 EUR 70 EUR 80 EUR 90 EUR 100 EUR
Super sprinto distancija

0,4 km plaukimas, 10 km važ. dviračiu, 2,5 km bėgimas

20  EUR 25  EUR 30 EUR 35 EUR 40 EUR
Estafetė: Super sprinto distancija*

0,4 km plaukimas, 10 km važ. dviračiu, 2,5 km bėgimas  (3 žmonių komanda)

35 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 65 EUR

*Estafetės kaina nurodyta visai komandai (3 žm.).

 1. Keisti galima tik užsiregistravusio dalyvio duomenis, t.y. duomenys nekeičiami į kito asmens, registracija negali būti perrašoma kitam dalyviui. Keičiant distanciją į didesnę taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Paslaugos mokestis 10 EUR.
 2. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2022 m. birželio 24 dienos imtinai.
 3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.
 4. Registracijos mokestis nėra grąžinamas.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki liepos 2 dienos imtinai. Liepos 3 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
 2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:00 val. bus galima atsiimti triatlono ir estafetės rungčių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30 min. iki pasirinktos distancijos starto.
 3. Pasiekus maksimalų dalyvių kiekį, registracijos stabdomos, o distancijos keitimai nebeatliekami.
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. Dalyvio krepšelio turinį galima tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po distancijos starto nebeatiduodamas.
 6. Varžybų instruktažo vieta bus paskelbta vėliau.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius, Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@trakutriatlonas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Skaylink Trakų triatlonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2.  VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.trakutriatlonas.ltvaldytojas.
 3.  Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.trakutriatlonas.ltsvetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Skaylink Trakų triatlonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2.  Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.trakutriatlonas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3.  Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4.  Dalyvio duomenys saugomi:
 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@trakutriatlonas.lt
 3.  Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.