TRIATLONO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe ir Trakų sporto centru 2024 m. birželio 30 d. rengia „Skaylink Trakų triatloną“, kuris šiemet yra ir Lietuvos triatlono čempionatas.

II. NUOTOLIAI

 1. Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

TRIATLONAS: Olimpinė distancija*: 1,5 km plaukimas, 40 km važiavimas dviračiu, 10 km bėgimas.
*olimpinės distancijos startas elito (vyrų ir moterų) ir mėgėjų grupių sportininkams gali būti duodamas atskirai
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: 0,75 km plaukimas, 20 km važiavimas dviračiu, 5 km bėgimas.
Super sprinto distancija: 0,4 km plaukimas, 10 km važiavimas dviračiu, 2,5 km bėgimas.

ESTAFETĖ:
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,75 km, antrasis – važiuoja dviračiu 20 km, trečiasis bėga 5 km.
Super sprinto distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,4 km, antrasis – važiuoja dviračiu 10 km, trečiasis bėga 2,5 km.

 1. Dalyviai turi įveikti trasas, susidedančias iš atitinkamo ratų skaičiaus pagal pasirinktą distanciją.

OLIMPINĖ DISTANCIJA

 • 2 ratai plaukimo (1500m)
 • 3 ratai važiavimo dviračiu (40 km)
 • 4 ratai bėgimo (10 km)

SPRINTO DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (750m)
 • 2 ratai važiavimo dviračiu (20 km)
 • 2 ratai bėgimo (5 km)

Super sprinto DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (400m)
 • 1 ratas važiavimo dviračiu (10 km)
 • 1 ratas bėgimo (2,5 km)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Programa preliminari, bus tikslinama

Olimpinės distancijos startas 7:30 val.

Sprinto distancijos startas 11:40 val.

Sprinto distancijos estafetės startas 11:45 val.

Super sprinto distancijos ir Super sprinto estafetės startas 14.00 val.

Starto vieta: apžvalgos aikštelė priešais Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo).

IV. LAIKO LIMITAS

Olimpinės distancijos varžyboms skirtas laikas – 4:00 val. nuo starto pradžios (1 val. plaukimas, 3 val. dviratis + bėgimas);

Sprinto distancijos – 2:30 val. nuo starto pradžios (30 min. plaukimas, 2 val. dviratis + bėgimas);

Super sprinto distancijos – 1 val. nuo starto pradžios.

V. DALYVIAI

 • Varžybose gali dalyvauti sportininkai profesionalai ir mėgėjai, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtinę registracijos formoje.
 • Dalyviai gali pasirinkti vieną iš trijų distancijų, jei atitinka amžiui keliamus reikalavimus:

           Olimpinė distancija – dalyviai nuo 18 metų;

           Sprinto distancija – dalyviai nuo 16 metų;

           Super sprinto  distancija – amžiaus apribojimai netaikomi;

 • Jaunesniems nei 18 metų dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Dalyviams, registracijos metu nepateikusiems tėvų sutikimo, dalyvauti varžybose nebus leidžiama, starto mokestis negrąžinamas.
 • Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo pateikti asmens dokumentą.
 • Visi „Skaylink Trakų triatlono“ dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Skaylink Trakų triatlone“ susijusią riziką (įskaitant ir sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 • Kiekvienas „Skaylink Trakų triatlone“ užsiregistravęs dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 • Estafetės dalyvis gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje ir tik viename tos distancijos rungties etape. Estafetėje komanda registruojama vienu metu tokia eilės tvarka: pirmas – plaukikas, antras – dviratininkas, trečias – bėgikas. Komandą gali sudaryti skirtingų lyčių atstovai.
 • Dalyvių pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI (GALI BŪTI TIKSLINAMA)

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją ir kitą savo asmeninę informaciją, nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo/komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją), registracijos anketos informacijos keitimo mokestis – 10 Eur. Keitimo mokestis yra netaikomas tik tuo atveju, jei tam yra medicininė priežastis ir pateikiamas med. išrašas organizatoriams.
 3. Dalyvio varžybinis numeris yra:
  • užrašomas markeriu ant plaukimo kepurėlės kairės pusės;
  • priklijuojamas ant dviračio šalmo abiejų pusių ir šalmo priekyje;
  • priklijuojamas po sėdyne;
  • segamas ant dalyvio nugaros važiavimo dviračiu rungties metu;
  • segamas ant priekio bėgimo rungties metu.
  • Organizatorių išduodami numeriai klijuojami ant dviračio balnakočio, ant šalmo (priekyje ir šonuose) bei ant daiktadėžės.
 4. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant kojos virš čiurnos. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninės mikroschemos, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą. Laiko matavimo daviklį (čipą) kiekvienas dalyvis privalo grąžinti iš karto po finišo, kitu atveju mokama bauda 10 EUR
 5. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės triatlono federacijos (World Triathlon) taisyklių reikalavimus.
 6. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, taip pat ir asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 7. Varžybų metu draudžiama naudotis prietaisais: ausinukais, telefonais, filmavimosi kameromis ir kita technika, trukdančia sportininkui varžybų metu.
 8. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. Dalyviai kirtę varžybų trasą dėl saugumo turi grįžti į trasą toje pačioje vietoje, tada sportininkas nebaudžiamas už trasos pažeidimą.
 10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu. Pretenziją išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
 11. „Skaylink Trakų triatlono“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
 12. Esant „force majeure“ aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už “Skaylink Trakų triatlono” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 13. Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

VII. TRASA IR JOS ZONOS (GALI BŪTI TIKSLINAMA)

BENDROSIOS TAISYKLĖS

 1. Draudžiama rungtyniauti (išskyrus plaukimo rungtį) nuogu liemeniu. Dalyvis privalo apsirengti (susitvarkyti), jeigu ne – dalyvis diskvalifikuojamas.
 2. Dalyviams draudžiama daryti apšilimą rungtynių trasoje, tebevykstant ankstesnio starto varžyboms. Taip pat draudžiama važiuoti dviračiu, at bėgti ir pabaigus savo distanciją, kai vyksta kiti startai. Už šią pražangą dalyvis įspėjamas, už pakartotinę pražangą – diskvalifikuojamas.
 3. Jeigu tranzite numetamas kaimyno dviratis, jį numetęs sportininkas turi pastatyti į vietą. To nepadarius, skiriama laiko bauda.
 4. Tranzito zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę turi būti tvarkingai sudedamas tik varžyboms skirtas inventorius. Jei inventorius nepadedamas į dėžę, arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, arba dėžėje yra bet kokie kiti daiktai, kurie tiesiogiai nesusiję su varžybų inventoriumi, kiekvienas pažeidimas baudžiamas laiko bauda.
 5. Ant dviračio gali būti palikti bateliai, akiniai, šalmas. Šalmas privalo būti atsegtas. Teisėjas turi teisę atsegti šalmą, sportininko neįspėjęs.  
 6.  Tranzito zonoje griežtai draudžiama važiuoti dviračiu, išskyrus tuos atvejus, jeigu tranzito zona yra dviračių rungties dalis. Už šią pražangą dalyvis diskvalifikuojamas.
 7. Draudžiami BET KOKIE aerobarai.
 8. Dalyviams leidžiama važiuoti grupėse tik su savo lyties dalyviais. Už važiavimą grupėje ne su savo lyties atstovais pirmą kartą įspėjimas ir laiko bauda. Prasižengus antrą kartą – dalyvis diskvalifikuojamas. Įspėjimas skelbiamas varžybų teisėjui parodant mėlyną kortelę.
 9. Visas dviračių rungtyje panaudotas inventorius – šalmas, akinukai, dviračio bateliai (jeigu jie ne ant dviračio pedalų) turi būti tvarkingai sudėti į daiktadėžę. Jei inventorius nepadedamas į dėžę arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas laiko bauda.
 10. Šalmą galima atsisegti tik pastačius dviratį į savo vietą. Jeigu šalmas atsegamas dar prieš pastatant dviratį į savo vietą, už tai skiriama laiko bauda.
 11. Sportininkams leidžiama prasisegti (iki krūtinkaulio) triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą baudžiamas laiko bauda. Pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas. Dalyviams draudžiama visų varžybų metų, o pabaigus distanciją, varžybų zonoje būti nuogu liemeniu.
 12. Po finišo, dalyvis turi kiek įmanoma greičiau pasiimti savo inventorių iš tranzito zonos – tai palengvins sklandų tranzito zonos paruošimą kitam startui.
 13. Varžybų metu už nepagarbų elgesį su teisėjais, taip pat už ginčus ir necenzūrinę leksiką tiek teisėjų, tiek kitų dalyvių atžvilgiu, dalyvis diskvalifikuojamas.
 14. Už nesportišką elgesį dalyvis diskvalifikuojamas.
 15. Atsisakius vykdyti Techninio delegato ar varžybų teisėjų nurodymus, dalyvis diskvalifikuojamas
 16. Už šiukšlinimą varžybų metu (išskyrus specialiai tam numatytas vietas), dalyvis diskvalifikuojamas.
 17. Varžybų metu draudžiama dėvėti oficialią Lietuvos triatlono rinktinės aprangą.
 18. Varžybų metu draudžiama rodyti (skleisti) bet kokią politinę, rasinę, religinę ar kokią kitokią propagandą.
 19. Baudos gali būti sumuojamos.
 20. Dalyviams, kuriems už taisyklių pažeidimus buvo skirtos laiko baudos, privalo sustoti ir atlikti baudą bėgimo rungtyje „Penalty box“ zonoje. Dalyvis yra pats atsakingas pastebėti, ar jo (jos) numeris įtrauktas tarp gavusių laiko baudą. Dalyvių, pažeidusių taisykles, numeriai užrašomi „Penalty box“ lentoje, kuri matoma bėgimo rungties metu. Dalyvis pats renkasi, kuriame bėgimo rate atlikti laiko baudą „Penalty box“ zonoje.
 21. Dalyvis, neatstovėjęs laiko baudos, yra diskvalifikuojamas.
 22. Visiems varžybų dalyviams galioja Elito kategorijos taisyklės.

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ

 1. Į tranzitinę zoną įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Teisėjas turi teisę patikrinti į tranzitinę zoną įeinančio dalyvio šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Už tvarkingus dviračio stabdžius atsako dalyvis. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į tranzitinę zoną neįleidžiamas.
 2. Dalyviai tranzitinėje zonoje gali palikti tik varžybų metu naudojamą inventorių.
 3. Po plaukimo rungties į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes dalyviai privalo tvarkingai sudėti plaukimo inventorių: akinius, kepurėles, plaukimo kostiumą. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse. Bauda atliekama bėgimo rungtyje.
 4. Birželio 30 d. dalyviai į tranzitinę zoną įleidžiami:
 • Olimpinė distancija: 6.30-7:15
 • Sprinto distancija: 10.55-11:25 val.
 • Super sprinto distancija: 13.15-13.45 val.
 1. Naudojant tradicinį dviračių laikiklį, dviratis statomas taip:

T1: vertikalioje padėtyje balnelio priekiu užkabintas ant horizontalaus skersinio, kad priekinis ratas būtų nukreiptas į praėjimo vidurį. Techniniai delegatai gali taikyti išimtis. Jeigu dviratis neteisingai pastatomas, dalyvis spėjamas ir privalo pataisyti, jeigu ne – laiko bauda.

T2. Bet kuria kryptimi, ant balnelio ar ant abiejų vairo pusių, ar ant abiejų stabdžių svirčių. Jeigu dviratis pastatomas netvarkingai (ant vienos vairo pusės, numetamas, pastatomas ne į savo vietą), skiriama laiko bauda. Dviratis turi būti pastatomas taip, kad jis neblokuotų ir netrukdytų kitam sportininkui. Jeigu sportininkas (tyčia ar netyčia) numeta kito sportininko dviratį, jis privalo jį pastatyti į vietą. Jeigu ne – laiko bauda.

 1. Ant dviračio gali būti palikti bateliai, akiniai, šalmas. Šalmas privalo būti atsegtas. Teisėjas turi teisę atsegti šalmą, sportininko neįspėjęs.
 2. Tranzito zonoje griežtai draudžiama važiuoti dviračiu, išskyrus tuos atvejus, jeigu tranzito zona yra dviračių rungties dalis. Už šią pražangą dalyvis diskvalifikuojamas.
 3. Tranzito zonoje draudžiama pažymėti vietą. Tam panaudoti rankšluosčiai ar kiti daiktai bus pašalinti apie tai sportininko neperspėjus.

PLAUKIMO RUNGTIS

 1. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas. Esant žemesnei nei 22°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Vandens temperatūrai viršijus 22°C naudoti plaukimo kostiumą draudžiama
 2. Vandens temperatūra matuojama ir pranešama 1 valandą prieš startą.
 3. Olimpinės Distancijos sportininkai privalo dėvėti organizatorių paruoštas plaukimo kepurėles.
 4. Plaukdami atvirame vandenyje, dalyviai negali kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, bus diskvalifikuojamas.
 5. Išlipus iš vandens ir bėgant į tranzito zoną, draudžiama laikytis už atitvarų, turėklų, stulpų ar kitų stacionarių elementų. Už šį prasižengimą laiko bauda.
 6. „Swimskin“ tipo plaukimo kostiumai yra draudžiami.

TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ

 1. Dalyvis baigęs plaukimo rungtį bėgdamas iki tranzitinės zonos negali mėtyti inventoriaus (akinių, kepurėlės, plaukimo kostiumo, energetinių geliukų ir t.t.). Privaloma atbėgti į tranzitinę zoną ir inventorių tvarkingai sudėti į organizatorių padėtas inventoriaus dėžės. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse.
 2. Prieš paliesdamas dviratį, sportininkas privalo užsidėti ir užsisegti šalmą. Šalmas yra privalomas važiavimas dviračiu rungties metu, jis turi tikti sportininkui, nebūti labai laisvas, ar per mažas. Jo neturintis dalyvis yra diskvalifikuojamas.
 3. Dalyvio numeris dviračio rungtyje privalo būti ant nugaros.
 4. Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (angl. mount line).
 5. Varžybų starto metu įvykę nusižengimai (klaidingas startas (angl. false start), replikos ir t.t.) baudžiami bėgimo rungtyje.

DVIRAČIŲ RUNGTIS

 1. Pagal taisykles, dalyviams leidžiama važiuoti grupėse su savo lyties dalyviais. Bauda už važiavimą skirtingos lyties grupėje yra 2 minutės OD ir 1 minutė SD ir SSD. Už pakartotinį draftinimą – diskvalifikacija.
 2. Skirtingų lyčių dalyviai atskiriami specialiu ženklinimu ant dalyvio numerio bei šalmo. Rungties metu jie privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros, o lenkimas ar persigrupavimas turi įvykti per 20 sek. ar trumpiau.
 3. Olimpinės distancijos rungtyje leidžiami tik plento tipo dviračiai. Sprinto bei super sprinto distancijoje dalyvauti galima su plento, MTB ir hibridiniais dviračiais. Vairo konstrukcija negali išsikišti už stabdžių rankenėlių, jų galai privalo būti uždari ir sujungti. Diskiniai ratai draudžiami.
 4. Dviračio rungtyje numeris yra privalomas.
 5. Gertuvių laikikliai ant balnakočio yra draudžiami.

TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ

 1. Baigęs dviračių rungtį, dalyvis privalo nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (angl. dismount line).
 2. Tik pastatęs dviratį, dalyvis gali atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį, varžybų dalyvis baudžiamas 15 sek. bauda atliekama bėgimo rungtyje.
 3. Jeigu užlipimo ar nulipimo ant dviračio metu sportininkas pameta dviračio batą (-us) ar kitą dviračio įrangą, juos surinks techninis personalas, nuobauda nebus taikoma.
 4. Po dviračio rungties dalyvis privalo visą panaudotą inventorių tvarkingai sudėti į daiktadėžę (šalmas, akiniai, dviračio batelio gali likti pedaluose).

BĖGIMO RUNGTIS

 1. Bėgimo metu starto numeris turi būti priekyje. Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 2. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio, yra stabdomas „Stop&Go“ ir privalo persegti numerį ant priekio.
 3. Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, diskvalifikuojamas.
 4. Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.
 5. Bėgimo rungtyje draudžiama laikytis už atitvarų, turėklų, stulpų ar kitų stacionarių elementų. Už šį prasižengimą laiko bauda.
VIII. APDOVANOJIMAI
 1. Triatlono nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Skaylink Trakų triatlono“ 2024 m. apdovanojimai.

IX. DALYVIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIAI

iki 04.30  d. 05.01 – 05.31 d.  06.01 – 06.14 d. 06.15 – 06.29 d. 06.30 
Olimpinė distancija

1,5 km plaukimas, 40 km važ. dviračiu, 10 km bėgimas

50 EUR 55 EUR 60 EUR 65 EUR 75 EUR
Sprinto distancija

0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas

45 EUR 50 EUR 55 EUR 60 EUR 70 EUR
Estafetė: sprinto distancija*

0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas (3 žmonių komanda)

65 EUR 70 EUR 80 EUR 90 EUR 100 EUR
Super sprinto distancija

0,4 km plaukimas, 10 km važ. dviračiu, 2,5 km bėgimas

50  EUR 30  EUR 35 EUR 40 EUR 50 EUR
Estafetė: Super sprinto distancija*

0,4 km plaukimas, 10 km važ. dviračiu, 2,5 km bėgimas  (3 žmonių komanda)

40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 65 EUR

*Estafetės kaina nurodyta visai komandai (3 žm.).

 1. Keisti galima tik užsiregistravusio dalyvio duomenis, t.y. duomenys nekeičiami į kito asmens, registracija negali būti perrašoma kitam dalyviui. Keičiant distanciją į didesnę taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Paslaugos mokestis 10 EUR.
 2. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2024 m. birželio 20 dienos imtinai.
 3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.
 4. Registracijos mokestis nėra grąžinamas.

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki birželio 29 dienos imtinai. Birželio 30 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
 2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:00 val. bus galima atsiimti triatlono ir estafetės rungčių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30 min. iki pasirinktos distancijos starto.
 3. Pasiekus maksimalų dalyvių kiekį, registracijos stabdomos, o distancijos keitimai nebeatliekami.
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. Dalyvio krepšelio turinį galima tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po distancijos starto nebeatiduodamas.
 6. Varžybų instruktažo vieta bus paskelbta vėliau.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius, Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@trakutriatlonas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Skaylink Trakų triatlonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2.  VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.trakutriatlonas.lt valdytojas.
 3.  Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.trakutriatlonas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Skaylink Trakų triatlonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2.  Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.trakutriatlonas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3.  Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4.  Dalyvio duomenys saugomi:
 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@trakutriatlonas.lt
 3.  Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.