ESTAFETĖ: OLIMPINĖ DISTANCIJA

Trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 1,5 km, antrasis – mina dviračiu 40 km, trečiasis bėga 10 km.trečiasis turės nubėgti 10 km. Kiekvienas dalyvis gali atlikti tik vieną užduotį ir dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje.

Starto laikas ir vieta

Rungties startas – 2023 m. liepos 2 d., 7:45 val.

Laiko limitas

Laiko limitas – 6 val.

Amžiaus apribojimai

Gali dalyvauti 18 m ir vyresni, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtinę registracijos formoje.

Trasa

Olimpinė distancija susideda iš:

  • 2 ratai plaukimo (1500m)
  • 2 ratai dviračio mynimo (40 km)
  • 4 ratų bėgimo (10 km)