Nuostatai

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe 2018 m. liepos 8 d. rengia „Trakų triatloną“.

Kartu su Lietuvos triatlono federacija rengia Lietuvos triatlono čempionatą.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

TRIATLONAS:
OLIMPINĖ DISTANCIJA – dalyviai turės 1,5 km nuplaukti, 40 km važiuoti dviračiu ir 10 km nubėgti.
SPRINTO (PUSĖS OLIMPINĖS) DISTANCIJA– dalyviai turės 0,750 km nuplaukti, 20 km važiuoti dviračiu, 5 km nubėgti.
ESTAFETĖ – trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis turės nuplaukti 1,5 km, antrasis – dviračiu nuvažiuoti 40 km, trečiasis – nubėgti 10 km. Kiekvienas komandinės estafetės dalyvis gali atlikti tik vieną rungtį.
SPRINTO (PUSĖS OLIMPINĖS) DISTANCIJOS ESTAFETĖ – trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis turės nuplaukti 0,750 km, antrasis – dviračiu nuvažiuoti 20 km, trečiasis – nubėgti 5 km. Kiekvienas komandinės estafetės dalyvis gali atlikti tik vieną rungtį.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Olimpinės distancijos triatlono bei estafetės startas 8:10 val. Trakuose.
Sprinto distancijos bei estafetės startas 12:10 val.
Starto vieta: apžvalgos aikštelė prieš Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo).

IV. LAIKO LIMITAS

Olimpinės distancijos varžyboms skirtas laikas – 6 val. nuo starto pradžios.
Sprinto distancijos varžyboms skirtas laikas – 3 val. nuo starto pradžios.

V. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti ne jaunesni nei 15 metų amžiaus sportininkai, užpildę dalyvio registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo registracija. Nuo 15 iki 18 metų amžiaus dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Nesant tėvų sutikimui dalyvavimas nebus leidžiamas. Visi norintys “ Trakų triatlone“ dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Trakų triatlone“ susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
2. Kiekvienas “ Trakų triatlono“ dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
4. Estafetės dalyvis gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje ir tik viename rungties etape. Estafetėje kiekvienas komandos dalyvis registruojamas atskirai, nurodant rungtį ir komandos pavadinimą. Komandą gali sudaryti skirtingų lyčių atstovai.

5. Nepilnamečiai dalyviai numerių atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats. Lipdukas su dalyvio numeriu turi būtų dedamas ant dviračio dešinės pusės ir ant šalmo priekinės pusės.
3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, įskaitant asmeninę palydą. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

5. Varžybų metu dalyviams draudžiama naudotis ausinėmis.
6. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu (Pretenzijai išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.

9. “ Trakų triatlono“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

VII. TRASA IR JOS ZONOS

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ

1. Į ,,tranzitinę zoną“ įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Įeinant į ,,tranzitinę zoną“ teisėjas tikrina šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į ,,tranzitinę zoną“ neįleidžiamas.

2. Dalyviai tranzito zonoje gali palikti tik varžybų metu naudojamą inventorių.

3. Persirengimo zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes turi būti tvarkingai sudedamas plaukimo inventorius: akiniai, kepurėlės, plaukimo kostiumas. Jei inventorius napadedamas į dėžę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį 15 sekundžių.

4. Tranzito zona liepos 8 d. Olimpinės distancijos rungčių dalyviams atidaroma 7 val. ir uždaroma 7:45 val.

5. Tranzito zona liepos 8 d. Sprinto distancijos rungčių dalyviams atidaroma 11 val. ir uždaroma 11:45 val.

PLAUKIMO RUNGTIS

1. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas. Esant žemesnei nei 22°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu.
2. Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.

TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ

1. Bėgant iš plaukimo finišo vietos iki dviračių persirengimo zonos negalima mėtyti plaukimo inventoriaus (akiniai kepurėlės, plaukimo kostiumo). Privaloma atbėgti į tranzito zoną ir palikti tam skirtoje vietoje. Kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį – 15 sekundžių;
2. Prieš paliečiant dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą. Šalmas yra privalomas varžybų metu. Jo neturint dalyvis yra diskvalifikuojamas.
3. Prieš pradedant važiuoti dviračiu, turi būti teisingai pritvirtintas dalyvio numeris. Dviračių rungtyje starto numeris privalo būti ant nugaros.
4. Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos.

DVIRAČIŲ RUNGTIS

1. Tai yra „Non drafting“ varžybos. Važiuoti grupėje varžybų metu yra draudžiama. Dalyviai privalo laikytis 12 m atstumo nuo priekyje esančio dalyvio.
2. Lenkimo metu varžybų dalyviai privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros. Šis persigrupavimas turi įvykti ne ilgiau, kaip per 20 sek.
3. Važiuojant dviračiu, už taisyklių pažeidimą – bauda 120 sek. olimpinėje distancijoje ir 60 sec. sprinto rungtyje.

4. Dalyviai gali važiuoti visais dviračiais (plento, MTB, TT dviračiais ir kt.) išskyrus elektrinius. Clip-on ragai ir diskiniai ratai neribojami.

5. Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros, sportininkas stabdomas 15 sek. bauda ir privalo teisingai prisitvirtinti numerį.

TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ

1. Baigus dviračių rungtį, privaloma nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (dismount line).
2. Tik pastačius dviratį galima atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį, varžybų dalyvis baudžiamas 15 sekundžių sustabdymu prieš bėgimo rungtį.

BĖGIMO RUNGTIS

1. Bėgant starto numeris turi būti priekyje. Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
2. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio stabdomas „Stop&Go“ ir privalo persisukti numerį.
3. Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.
4. Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

VIII. APDOVANOJIMAI

1. Triatlono nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Trakų triatlono“ 2018 proginiai medaliai, taurės bei diplomai.
2. Visiems dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.

IX. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
REGISTRACIJOS MOKESČIAI

REGISTRACIJOS MOKESČIAI

Iki sausio 31 d. Iki balandžio 1 d. Iki birželio 30 d. Iki liepos 8 d.
Triatlonas

1,5 km plaukimas,

40 km važ. dviračiu,

10 km bėgimas

35 EUR 40 EUR 50 EUR 65 EUR
Estafetė: olimpinė distancija*

1,5 km plaukimas,

40 km važ. dviračiu,

10 km bėgimas

(3 žmonių komanda)

60 EUR 69 EUR 78 EUR 90 EUR
Pusė Olimpinės distancijos

0,750 km plaukimas,

20 km važ. dviračiu,

5 km bėgimas

20 EUR 25 EUR 30 EUR 40 EUR
Estafetė: pusė olimpinės distancijos*

0,750 km plaukimas,

20 km važ. dviračiu,

5 km bėgimas

(3 žmonių komanda)

33 EUR 39 EUR 45 EUR 55 EUR

*Estafetės kaina nurodyta visai komandai (3 žm.).

1. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distancija. Distancijos keitimo mokestis – 5 EUR. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio. Dalyvis gali keisti informaciją, nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją), registracijos anketos informacijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR.”
2. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2017 m. birželio 26 dienos imtinai.

3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:

VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Vytenio 6/23, Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT957400040679823810 B/K: 74000, Danske Bank A/S Lietuvos filialas

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki liepos 7 dienos. Liepos 8 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:30 val. bus galima atsiimti triatlono ir estafetės rungčių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30min iki pasirinktos distancijos starto.

3. Išankstinis numerių atsiėmimas bus vykdomas liepos 6d. 30 d. 10:00-18:00 val. (adresas bus paskelbtas artėjant renginiui) bei liepos 7 d. 17:00-18:00 val. Trakų pilies apžvalgos aikštelėje (prie Apvalaus stalo klubo).
4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

5. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

6. Varžybų instruktažas vyks liepos 7 d. 18 val. Trakų pilies apžvalgos aikštelėje (prie Apvalaus stalo klubo) (54.649535, 24.931006).

XI. REIKALAVIMAI LIETUVOS TRIATLONO ČEMPIONATO DALYVIAMS

Lietuvos triatlono čempionatas

Registracija: dalyviai registruojasi bendra ,,Trakų triatlonas“ tvarka. Registruojamtis būtina nurodyti amžiaus grupę. Sportininkams turintiems LTF licenciją, taikomą 20% starto mokesčiui.

Sutartinai žymėjimai: W-moterus, M-vyrai, LČ-Lietuvos čempionatas, LTF –Lietuvos triatlono federacija

Distancija: 1500m(vienas ratas)-40km(4-i ratai)-10km(2 ratai)

Starto laikas: Vyrai (M) 8.00 val., moterys  (W) 8.03 val.

Amžiaus grupės:

JW, JM (1999-2000m);

EW, EM (1979-1998m);

V1W, V1M (1969-1978m);

V2W, V2M (1959-1968m);

V3W, V3M (1949-1958m.)

Distancija: 750m(vienas ratas)-20km(2-u ratai)-5km (1 ratas)

Starto laikas: Vyrai 12.00 val., moterys (W) 12.03 val.

Varžybų taisyklės:

1.Varžybos vykdomos pagal ITU teisyklių reiklavimus;

2.Draudžiama važiuoti su atskiro starto dviračiais;

3.Leidžiama važiuoti grupėje su LČ savo lyties dalyviais;

4.Varžybinė apranga turi atitikti ITU reikalavimus (apranga vientisa, draudžiama naudoti kompresines kojines)

5.Varžybų trasoje galimas transporto judėjimas;

6.Sportininkai privalo dėvėti organizatorių paruoštas plaukimo kepurėles;

7.LČ dalyviams organizatorai įrengs atskirą tranzitinę zoną.

XII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.