Nuostatai

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe 2018 m. liepos 8 d. rengia „Trakų triatloną“.

Jo metu drauge su Lietuvos triatlono federacija organizuojamas Lietuvos triatlono čempionatas suaugusiems ir jaunimui.

II. NUOTOLIAI

 1. Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

TRIATLONAS:

Olimpinė distancija: 1,5 km plaukimas, 40 km mynimas dviračiu, 10 km bėgimas.
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: 0,75 km plaukimas, 20 km mynimas dviračiu, 5 km bėgimas.

ESTAFETĖ:

Olimpinė distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 1,5 km, antrasis – mina dviračiu 40 km, trečiasis bėga 10 km. Kiekvienas komandinės estafetės dalyvis gali atlikti tik vieną rungtį.
Sprinto (pusė olimpinės) distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,750 km, antrasis –važiuoja dviračiu 20 km, trečiasis bėga 5 km. Kiekvienas komandinės estafetės dalyvis gali atlikti tik vieną rungtį.

 1. Dalyviai turi įveikti trasas, susidedančias iš kelių ratų pagal pasirinktą distanciją.

Olimpinė distancija susideda iš:

 • 2 ratai plaukimo (1500m)
 • 2 ratai dviračio mynimo (40 km)
 • 2 ratų bėgimo (10 km)

Sprinto (pusė olimpinės) distancijos susideda iš:

 • 1 rato plaukimo (750m)
 • 1 ratas dviračio mynimo (20 km)
 • 1 rato bėgimo (5 km)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Olimpinės distancijos triatlono bei estafetės startas 8:00 val.
Sprinto distancijos bei estafetės startas 12:10 val.

Starto vieta: apžvalgos aikštelė priešais Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo).

IV. LAIKO LIMITAS

Olimpinės distancijos varžyboms skirtas laikas – 6 val. nuo starto pradžios.
Sprinto distancijos varžyboms skirtas laikas – 3 val. nuo starto pradžios.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti ne jaunesni nei 15 metų amžiaus sportininkai, užpildę dalyvio registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo registracija. Nuo 15 iki 18 metų amžiaus dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Nesant tėvų sutikimui dalyvavimas nebus leidžiamas. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. Visi „Trakų triatlono“ dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Trakų triatlone“ susijusią riziką (taip pat ir už sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Kiekvienas „Trakų triatlone“ užsiregistravęs dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 5. Estafetės dalyvis gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje ir tik viename rungties etape. Estafetėje kiekvienas komandos dalyvis registruojasi atskirai, nurodamas rungtį ir komandos pavadinimą. Komandą gali sudaryti skirtingų lyčių atstovai.
 6. Nepilnamečiai dalyviai numerių atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.
 7. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Dalyvio varžybinis numeris yra:
  • užrašomas markeriu ant plaukimo kepurėlės kairės pusės;
  • priklijuojamas ant dviračio dešinės pusės ir ant šalmo priekinės ir šoninės kairės pusės;
  • segamas ant dalyvio nugaros dviračio mynimo rungties metu;
  • segamas ant priekio bėgimo rungties metu.
 3. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 4. Varžybos vykdomos pagal ITU taisyklių reikalavimus, tačiau papildomų reikalavimų aprangai nėra, kompresinės kojinės/blauzdinės nedraudžiamos.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, taip pat ir asmeninę palydą. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 7. Varžybų metu dalyviams draudžiama naudotis ausinėmis.
 8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu. Pretenziją išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
 10. „Trakų triatlono“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

VII. TRASA IR JOS ZONOS

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ

 1. Į tranzitinę zoną įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Teisėjas turi teisę patikrinti į tranzitinę zoną įeinančio dalyvio šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į tranzitinę zoną neįleidžiamas.
 2. Dalyviai tranzitinėje zonoje gali palikti tik varžybų metu naudojamą inventorių.
 3. Po plaukimo rungties į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes dalyviai privalo tvarkingai sudėti plaukimo inventorių: akinius, kepurėles, plaukimo kostiumą. Už kiekvieną pažeidimą dalyvis baudžiamas 15 sek. sustabdymu prieš dviračio rungtį.
 4. Tranzitinė zona liepos 8 d. olimpinės distancijos rungčių dalyviams atidaroma 7 val. ir uždaroma 7:45 val.
 5. Tranzitinė zona liepos 8 d. sprinto distancijos rungčių dalyviams atidaroma 11 val. ir uždaroma 11:45 val.

PLAUKIMO RUNGTIS

 1. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas. Esant žemesnei nei 22°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu.
 2. Sportininkai privalo dėvėti organizatorių paruoštas plaukimo kepurėles.
 3. Plaukdami atvirame vandenyje, dalyviai negali kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, bus diskvalifikuojamas.

TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ

 1. Bėgdamas iš plaukimo finišo vietos iki tranzitinės zonos dalyvis negali mėtyti plaukimo inventoriaus (akinių, kepurėlės, plaukimo kostiumo). Privaloma atbėgti į tranzitinę zoną ir inventorių tvarkingai sudėti į organizatorių padėtas inventoriaus dėžės. Už kiekvieną pažeidimą dalyvis baudžiamas 15 sek. sustabdymu prieš dviračio rungtį.
 2. Prieš paliesdamas dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą. Šalmas yra privalomas dviračio mynimo rungties metu. Jo neturintis dalyvis yra diskvalifikuojamas.
 3. Prieš pradėdamas važiuoti dviračiu, dalyvis turi teisingai prisitvirtinti dalyvio numerį. Dviračių rungtyje starto numeris privalo būti ant nugaros.
 4. Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos.

DVIRAČIŲ RUNGTIS

 1. Pagal Lietuvos triatlono čempionato taisykles, dalyviams leidžiama važiuoti grupėse su savo lyties dalyviais.
 2. Skirtingų lyčių dalyviai privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros, o lenkimas ar persigrupavimas turi įvykti ne ilgiau, kaip per 20 sek.
 3. Dalyviai gali važiuoti plento ir MTB dviračiais (išskyrus elektrinius ir atskiro starto (TT)). Vairo konstrukcija negali išsikišti už stabdžių rankenėlių, diskiniai ratai ir aerodinaminiai šalmai draudžiami.
 4. Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros, sportininkas stabdomas 15 sek. bauda ir privalo teisingai prisitvirtinti numerį.

TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ

 1. Baigęs dviračių rungtį, dalyvis privalo nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (angl. dismount line).
 2. Tik pastatęs dviratį, dalyvis gali atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį, varžybų dalyvis baudžiamas 15sek. sustabdymu prieš bėgimo rungtį.

BĖGIMO RUNGTIS

 1. Bėgimo metu starto numeris turi būti priekyje. Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 2. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio, yra stabdomas „Stop&Go“ ir privalo persegti numerį ant priekio.
 3. Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15sek., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.
 4. Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

VIII. APDOVANOJIMAI

 1. Triatlono nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Trakų triatlono“ 2018 proginiai medaliai, taurės bei diplomai.
 2. Visiems dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.

IX.DALYVIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIAI

REGISTRACIJOS MOKESČIAI

Iki sausio 31 d. Iki balandžio 1 d. Iki birželio 30 d. Iki liepos 8 d.
Triatlonas

1,5 km plaukimas,

40 km važ. dviračiu,

10 km bėgimas

35 EUR 40 EUR 50 EUR 65 EUR
Estafetė: olimpinė distancija*

1,5 km plaukimas,

40 km važ. dviračiu,

10 km bėgimas

(3 žmonių komanda)

60 EUR 69 EUR 78 EUR 90 EUR
Pusė olimpinės distancijos

0,750 km plaukimas,

20 km važ. dviračiu,

5 km bėgimas

20 EUR 25 EUR 30 EUR 40 EUR
Estafetė: pusė olimpinės distancijos*

0,750 km plaukimas,

20 km važ. dviračiu,

5 km bėgimas

(3 žmonių komanda)

33 EUR 39 EUR 45 EUR 55 EUR

*Estafetės kaina nurodyta visai komandai (3 žm.).

 1. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją. Distancijos keitimo mokestis – 5 EUR. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio, jei jis yra didesnis.
 2. Dalyvis gali keisti informaciją, nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją), registracijos anketos informacijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR.
  Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2018 m. birželio 30 dienos imtinai.
 3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.

Bankinis mokesčio pavedimas atliekamas pagal šiuos įmonės rekvizitus:

VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Vytenio 6/23, Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT957400040679823810 B/K: 74000,
Danske Bank A/S Lietuvos filialas

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki liepos 7 dienos imtinai. Liepos 8 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
 2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:30 val. bus galima atsiimti triatlono ir estafetės rungčių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30 min. iki pasirinktos distancijos starto.
 3. Išankstinis numerių atsiėmimas bus vykdomas liepos 6d. 10:00-18:00 val. (adresas bus paskelbtas artėjant renginiui) bei liepos 7 d. 17:00-18:00 val. Trakų pilies apžvalgos aikštelėje (prie Apvalaus stalo klubo).
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. Dalyvio krepšelio turinį galima tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
 6. Varžybų instruktažas vyks liepos 7 d. 18 val. Trakų irklavimo bazės krepšinio salėje, Karaimų g. 73;

XI. REIKALAVIMAI LIETUVOS TRIATLONO ČEMPIONATO DALYVIAMS

Registracija: dalyviai registruojasi bendra „Trakų triatlonas“ tvarka. Sportininkams, turintiems LTF licenciją, taikoma 20% nuolaida starto mokesčiui. Sportininkas prieš registruodamasis apie licencijos turėjimą turi pranešti organizatoriams el. paštu info@trakutriatlonas.lt, arba tel. 864732998.

Dalyviams

Sutartinai žymėjimai: W-moterys, M-vyrai, LČ-Lietuvos čempionatas, LTF–Lietuvos triatlono federacija

Amžiaus grupės:

Suaugusiųjų kategorija:
JW, JM (1999-2000m);
EW, EM (1979-1998m);
V1W, V1M (1969-1978m);
V2W, V2M (1959-1968m);
V3W, V3M (1949-1958m.);
V4W, V4M (1948 ir vyresni).

Jaunimo kategorija:
IW, IM (2001-2002m);
DW, DM (2003-2004m)

Suaugusiųjų kategorijos dalyviai turi įveikti visą olimpinę distanciją, o jaunimo – pusę olimpinės distancijos.

Startas jaunimui duodamas kartu su sprinto (pusės olimpinės) distancijos dalyviais 12.10 val.

XII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.