TRIATLONO NUOSTATAI

Patvirtinti Lietuvos triatlono federacijos. Kilus klausimų dėl nuostatų kreiptis adresu poviliunas.p@gmail.com.

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe 2020 m. liepos 5 d. rengia „Trakų triatloną“. Jo metu drauge su Lietuvos triatlono federacija organizuojamas Lietuvos triatlono čempionatas suaugusiems, jaunimui, jauniams ir vaikams.

II. NUOTOLIAI

 1. Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

TRIATLONAS: Olimpinė distancija: 1,5 km plaukimas, 40 km minimas dviračiu, 10 km bėgimas. Sprinto (pusė olimpinės) distancija: 0,75 km plaukimas, 20 km minimas dviračiu, 5 km bėgimas. Super sprinto distancija: 0,4 km plaukimas, 10 km minimas dviračiu, 2,5 km bėgimas. ESTAFETĖ: Olimpinė distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 1,5 km, antrasis – mina dviračiu 40 km, trečiasis bėga 10 km. Sprinto (pusė olimpinės) distancija: trys komandos dalyviai pasidalina po 1 rungtį: pirmasis plaukia 0,75 km, antrasis – važiuoja dviračiu 20 km, trečiasis bėga 5 km.

 1. Dalyviai turi įveikti trasas, susidedančias iš atitinkamo ratų skaičiaus pagal pasirinktą distanciją.

OLIMPINĖ DISTANCIJA

 • 2 ratai plaukimo (1500m)
 • 2 ratai dviračio minimo (40 km)
 • 4 ratai bėgimo (10 km)

SPRINTO DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (750m)
 • 1 ratas dviračio minimo (20 km)
 • 2 ratai bėgimo (5 km)

SUPER SPRINTO DISTANCIJA

 • 1 ratas plaukimo (400m)
 • 1 ratas dviračio minimo (10 km)
 • 1 ratas bėgimo (2,5 km)

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Olimpinės distancijos startas 7:30 val.

Olimpinės distancijos estafetės startas 7.35 val.

Sprinto distancijos startas 11:40 val.

Sprinto distancijos estafetės startas 11:45 val.

Super sprinto distancijos startas 14.00 val.

Starto vieta: apžvalgos aikštelė priešais Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo).

IV. LAIKO LIMITAS

Olimpinės distancijos varžyboms skirtas laikas – 6 val. nuo starto pradžios; Sprinto distancijos – 3 val. nuo starto pradžios; Super sprinto distancijos – 1 val. nuo starto pradžios;

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti sportininkai ir mėgėjai, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtinę registracijos formoje.
 2. Dalyviai gali pasirinkti vieną iš trijų distancijų, jei atitinka amžiui keliamus reikalavimus:
 • Olimpinė distancija – 18 m ir vyresni;
 • Sprinto distancija – 2004 m. gimimo ir vyresni;
 • Super sprinto distancija – pagal vaikų amžiaus kategorijas (žr. XI punktą). Mėgėjams amžiaus apribojimai netaikomi.
 1. 18 metų ir jaunesniems dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Dalyviams, registracijos metu nepateikusiems tėvų sutikimo, dalyvauti varžybose nebus leidžiama, starto mokestis negrąžinamas. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo pateikti asmens dokumentą.
 2. Visi „Trakų triatlono“ dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Trakų triatlone“ susijusią riziką (įskaitant ir sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Kiekvienas „Trakų triatlone“ užsiregistravęs dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 5. Estafetės dalyvis gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje ir tik viename tos distancijos rungties etape. Estafetėje komanda registruojama vienu metu tokia eilės tvarka: pirmas – plaukikas, antras – dviratininkas, trečias – bėgikas. Komandą gali sudaryti skirtingų lyčių atstovai.
 6. Dalyvių pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Dalyvio varžybinis numeris yra:
  • užrašomas markeriu ant plaukimo kepurėlės kairės pusės;
  • priklijuojamas ant dviračio šalmo abiejų pusių ir šalmo priekyje;
  • priklijuojamas po sėdyne;
  • segamas ant dalyvio nugaros dviračio minimo rungties metu;
  • segamas ant priekio bėgimo rungties metu.
 3. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant kojos virš čiurnos. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninės mikroschemos, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 4. Varžybos vykdomos pagal ITU taisyklių reikalavimus.
 5. Varžybose taikomi ITU reikalavimai aprangai. Kompresinės kojinės ir blauzdinės draudžiamos.
 6. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, taip pat ir asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 7. Varžybų metu draudžiama naudotis prietaisais: ausinukais, telefonais, filmavimosi kameromis ir kita technika, trukdančia sportininkui varžybų metu.
 8. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 9. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. Dalyviai kirtę varžybų trasą dėl saugumo turi grįžti į trasą toje pačioje vietoje, tada sportininkas nebaudžiamas už trasos pažeidimą.
 10. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu. Pretenziją išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
 11. „Trakų triatlono“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
 12. Esant „force majeure “aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už “Trakų triatlono” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

VII. TRASA IR JOS ZONOS

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ
 1. Į tranzitinę zoną įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Teisėjas turi teisę patikrinti į tranzitinę zoną įeinančio dalyvio šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Už tvarkingus dviračio stabdžius atsako dalyvis. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į tranzitinę zoną neįleidžiamas.
 2. Dalyviai tranzitinėje zonoje gali palikti tik varžybų metu naudojamą inventorių.
 3. Po plaukimo rungties į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes dalyviai privalo tvarkingai sudėti plaukimo inventorių: akinius, kepurėles, plaukimo kostiumą. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse, bauda atliekama bėgimo rungtyje.
 4. Liepos 5 d. dalyviai į tranzitinę zoną įleidžiami:
  • Olimpinė distancija: 6.30-7:15
  • Sprinto distancija: 10.55-11:25 val.
  • Super sprinto distancija: 13.15-13.45 val.
PLAUKIMO RUNGTIS
 1. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas. Esant žemesnei nei 22°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Vandens temperatūrai viršijus 22°C naudoti plaukimo kostiumą draudžiama
 2. Vandens temperatūra matuojama ir pranešama 1 valandą prieš startą.
 3. Sportininkai privalo dėvėti organizatorių paruoštas plaukimo kepurėles.
 4. Plaukdami atvirame vandenyje, dalyviai negali kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, bus diskvalifikuojamas.
TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ
 1. Dalyvis baigęs plaukimo rungtį bėgdamas iki tranzitinės zonos negali mėtyti inventoriaus (akinių, kepurėlės, plaukimo kostiumo, energetinių geliukų ir t.t.). Privaloma atbėgti į tranzitinę zoną ir inventorių tvarkingai sudėti į organizatorių padėtas inventoriaus dėžės. Už pažeidimus dalyvis baudžiamas 15 sek. olimpinėje distancijoje, 10 sekundžių sprinto ir super sprinto rungtyse.
 2. Prieš paliesdamas dviratį, sportininkas privalo užsidėti ir užsisegti šalmą. Šalmas yra privalomas dviračio minimo rungties metu, jis turi tikti sportininkui, nebūti labai laisvas, ar per mažas. Jo neturintis dalyvis yra diskvalifikuojamas.
 3. Prieš pradėdamas važiuoti dviračiu, dalyvis turi teisingai prisitvirtinti dalyvio numerį. Dviračių rungtyje starto numeris privalo būti ant nugaros.
 4. Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (angl. mount line).
 5. Varžybų starto metu įvykę nusižengimai (klaidingas startas (angl. false start), replikos ir t.t.) baudžiami bėgimo rungtyje.
DVIRAČIŲ RUNGTIS
 1. Pagal Lietuvos triatlono čempionato taisykles, dalyviams leidžiama važiuoti grupėse su savo lyties dalyviais.
 2. Skirtingų lyčių dalyviai atskiriami specialiu ženklinimu ant dalyvio numerio bei šalmo. Rungties metu jie privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros, o lenkimas ar persigrupavimas turi įvykti per 20 sek. ar trumpiau.
 3. Dalyviai gali važiuoti plento ir MTB dviračiais (išskyrus elektrinius ir atskiro starto (TT)). Vairo konstrukcija negali išsikišti už stabdžių rankenėlių, jų galai privalo būti uždari. Diskiniai ratai ir aerodinaminiai šalmai draudžiami.
 4. Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros, sportininkas stabdomas „Stop&Go“ ir privalo teisingai prisitvirtinti numerį.
TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ
 1. Baigęs dviračių rungtį, dalyvis privalo nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (angl. dismount line).
 2. Tik pastatęs dviratį, dalyvis gali atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį, varžybų dalyvis baudžiamas 15sek. arba 10sek. bauda atliekama bėgimo rungtyje.
BĖGIMO RUNGTIS
 1. Bėgimo metu starto numeris turi būti priekyje. Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 2. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio, yra stabdomas „Stop&Go“ ir privalo persegti numerį ant priekio.
 3. Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15sek., pasikartojus pažeidimui, diskvalifikuojamas.
 4. Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

VIII. APDOVANOJIMAI

 1. Triatlono nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Trakų triatlono“ 2020 proginiai medaliai, taurės bei diplomai.
 2. Visiems dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.
 3. Lietuvos triatlono čempionato nugalėtojus apdovanoja Lietuvos triatlono federacija. Lietuvos triatlono čempionato nugalėtojais skelbiami tik Lietuvos piliečiai. Nugalėtojais ar prizininkais tapę užsienio šalių piliečiai apdovanojami daiktiniais prizais.
 4. Lietuvos triatlono čempionato nugalėtojai turi dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Jei nedalyvauja apdovanojimo ceremonijoje be pateisinamos priežasties, netenka titulo ir apdovanojimo.

IX. DALYVIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIAI

iki balandžio 30 d.  gegužės 1 – 31 d.  birželio 1-30 d. liepos 1-4 d. liepos 5 d.
Olimpinė distancija 1,5 km plaukimas, 40 km važ. dviračiu, 10 km bėgimas 39 EUR 45 EUR 54 EUR 65 EUR 75 EUR
Estafetė: olimpinė distancija* 1,5 km plaukimas, 40 km važ. dviračiu, 10 km bėgimas (3 žmonių komanda) 58 EUR 68 EUR 78 EUR 89 EUR 100 EUR
Sprinto distancija 0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas 23 EUR 30 EUR 39 EUR 45 EUR 55 EUR
Estafetė: sprinto distancija* 0,750 km plaukimas, 20 km važ. dviračiu, 5 km bėgimas (3 žmonių komanda) 33 EUR 39 EUR 45 EUR 55 EUR 65 EUR
Super sprinto distancija 0,4 km plaukimas, 10 km važ. dviračiu, 2,5 km bėgimas 9  EUR 12 EUR 15 EUR 19 EUR 30 EUR

*Estafetės kaina nurodyta visai komandai (3 žm.).

 1. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją. Distancijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną, jei jis yra didesnis. Persiregistruojant į mažesnę distanciją kainų skirtumas negrąžinamas.
 2. Dalyvis gali keisti informaciją, nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją). Registracijos anketos informacijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR.
 3. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2020 m. birželio 28 dienos imtinai.
 4. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.

Bankinis mokesčio pavedimas atliekamas pagal šiuos įmonės rekvizitus: VšĮ „Tarptautinis maratonas“ Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius Įmonės kodas: 300561278 PVM kodas: LT100008891011 A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki liepos 4 dienos imtinai. Liepos 5 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
 2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:00 val. bus galima atsiimti triatlono ir estafetės rungčių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30 min. iki pasirinktos distancijos starto.
 3. Pasiekus maksimalų dalyvių kiekį, registracijos stabdomos, o distancijos keitimai nebeatliekami.
 4. Dalyvių paketų atsiėmimas bus vykdomas:  Liepos 3 d., penktadienį, 11:00-18:00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 22, 302-1 kabinetas (trečias aukštas), Vilniuje. Liepos 4 d., šeštadienį, 16:00-18:00 val. Trakuose, apžvalgos aikštelėje priešais Trakų pilį (prie Apvalaus stalo klubo). Liepos 5 d., sekmadienį, renginio vietoje nuo 6:00 val. savo paketus galite atsiimti likus 30 minučių iki jūsų distancijos starto.
 5. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 6. Dalyvio krepšelio turinį galima tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po distancijos starto nebeatiduodamas.
 7. Varžybų instruktažo vieta bus paskelbta vėliau.

XI. REIKALAVIMAI LIETUVOS TRIATLONO ČEMPIONATO DALYVIAMS

Registracija: dalyviai registruojasi bendra „Trakų triatlonas“ tvarka. Sportininkams su LTF licencija, registruojantis iki birželio 24 d., taikoma 20% nuolaida starto mokesčiui. LTF reitingo 2019 m. nugalėtojai, registruojantis iki birželio 24 d., taikoma 50% nuolaida starto mokesčiui. Nuolaidos kodas – licencijos nr. ir  licencijos turėtojo pavardė. Pvz: XXXXPavardenis. Sportininko pavardė ir nuolaidos kode įrašyta pavardė turi sutapti. Kitu atveju registracija negalios. Numerių atsiėmimo metu būtina pateikti galiojančią licenciją. Kilus klausimų dėl nuolaidos pritaikymų kreiptis tel. +37064732998 arba el. p. info@trakutriatlonas.ltSutartinai žymėjimai: W-moterys, M-vyrai, LČ-Lietuvos čempionatas, LTF–Lietuvos triatlono federacija Amžiaus grupės: Suaugusiųjų kategorija Olimpinė distancija: JW, JM (2001-2002 m.); EW, EM (1981-2000 m.); V1W, V1M (1971-1980 m.); V2W, V2M (1961-1970 m.); V3W, V3M (1951-1960 m.); V4W, V4M (1950 m. ir vyresni). Jaunimo kategorija Sprinto distancija: IW, IM (2003-2004 m.). Vaikų kategorija Super sprinto distancija: AW, AM (2011 m. ir jaunesni); BW, BM (2009-2010 m.); CW, CM (2007-2008 m.); DW, DM (2005-2006 m.).

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius, Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@trakutriatlonas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Trakų triatlonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą. 2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.trakutriatlonas.lt valdytojas. 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.trakutriatlonas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Trakų triatlonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus. 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.trakutriatlonas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje. 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 7. Dalyvio duomenys saugomi:

 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. 9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@trakutriatlonas.lt 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos. Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.